ES-fondų-investicijų-veiksmų-programa

Netinkamų katalizatorių perdirbimo ir juose metalų efektyvaus išgavimo proceso sukūrimas

UAB „RTS tyrimai“ tai savo srities ekspertų įkurta įmonė, kuri vysto ir pritaiko naujausius atradimus antrinių žaliavų (netinkamų naudoti katalizatorių, DPF filtrų ir kt.) perdirbimo ir juose esančių metalų išgavimo sektoriuje bei aktyviai dirba su inovacijų diegimu rinkoje. Pagrindinės įmonės veiklos kryptys – moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, susijusi su antrinių žaliavų perdirbimu ir juose esančių metalų išgavimu, kuriant inovatyvius sprendimus.

Projekto metu planuojama ištirti, kaip geriausiai paruošti netinkamų naudoti katalizatorių granules tolimesniam tauriųjų metalų išgavimo procesui, ko rezultate būtų atrastas efektyvesnis tauriųjų metalų išgavimo iš eksploatuoti netinkamų katalizatorių, procesas. Projektu siekiama atliekant mokslinius tyrimus, rasti būdą, kaip didesniu procentu išgauti tauriuosius metalus. MTEP procesas būtų pradedamas nuo netinkamų naudoti katalizatorių surinkimo (supirkimo) ir perdirbimo, susmulkinant juos į smulkias homogenines granules iki išgrynintų tauriųjų metalų grąžinimo atgal į rinką. Įgyvendinant projekto veiklas, numatyti technologiniai iššūkiai, tokie kaip tauriųjų metalų valymas, kurie reikalauja išsamių žinių apie susijusius cheminius procesus. Šiuo projektu, vykdant MTEP, planuojama ištirti ir sukurti nebetinkamuose eksploatuoti katalizatoriuose esančių tauriųjų metalų perdirbimo ir išgavimo efektyvesnį procesą.

Projekto tikslas – sukurti inovatyvų procesą, kurio dėka bus pagerintas tauriųjų metalų išgavimo procentas iš netinkamų naudoti katalizatorių.

Projekto uždavinys – rasti moksliškai pagrįstą būdą, kaip išgauti didesniu, nei šiuo metu esamas, procentu tauriuosius metalus bei parengti išgavimo proceso metodiką.

Projekto veiklos: moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.

Atlikus MTEP veiklas, planuojama sukurti du inovatyvius produktus:

– sukurtas efektyvesnis tauriųjų metalų išgavimo iš nenaudojamų katalizatorių, procesas;

– parengta pilnai automatizuotos plazmos lydymosi proceso, kuris bus minimaliai įtakojamas žmogaus, metodika.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  numatoma 2022 m. liepos mėn.

Projekto įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 01.2.1-LVPA-K-856. Eksperimentas antrą kvietimą.

Projektas „UAB „RECYCLING tec&sol” naujų gamybos pajėgumų sukūrimas“

Įgyvendinamo projekto metu UAB „Recycling tec&sol“ įmonėje planuojama diegti technologijas, kurios leis perdirbti metalo atliekas, jas smulkinti, rūšiuoti bei perdirbti. Taip pat pasinaudojant inovatyviomis technologijomis, bus nustatoma perdirbto metalo sudėtis, kurios dėka bus pasiūloma klientams didžiausia vertė ir geriausia produkto kaina.

Projekto tikslas – paskatinti UAB „RECYCLING tec&sol” investicijas į modernių technologijų diegimą, kuriant naujus pajėgumus gaminiams gaminti.

Projekto uždavinys – technologijų įsidiegimas, siekiant įgalinti spalvotųjų metalų ir katalizatorių laužo perdirbimo procesą.

Projekto metu numatyta įgyvendinti vieną veiklą „Įrangos įsigijimas ir įsirengimas“, kurios metu planuojama įsigyti įrangos komplektą, skirtą spalvotųjų metalų ir katalizatorių laužo perdirbimui.

Projekto rezultate UAB „RECYCLING tec&sol” sėkmingai pradės vykdyti veiklą didindama gamybos apimtis, efektyviai išnaudojant naujų įrenginių pajėgumus bei galimybes taupyti gaminant didesnę vertę kuriantį produktą, be to, įmonė galės padidinti gaminamų produktų eksportą, įgydama naujų užsakovų.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  numatoma 2022 m. vasario mėn.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“ pirmą kvietimą.

 

Finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

Projekto vykdytojas: